Uvozna in izvozna dispozicija

Uvozno izvozno dispozicijo uporablja uvoznik oziroma izvoznik za navodila deklarantu (špediterju) z namenom, da izvoz oziroma uvoz izpelje na zakonit način. To storitev gospodarski subjekt zaupa deklarantu, ki je bolj usposobljen za posredovanje med njim in carinskim organom. 

Glede na svoje izkušnje mora deklarant naročnika storitve opozoriti na vsa pomembna dejstva, ki so potrebna za pravilno izpeljavo carinskih formalnosti. 

Pomembno pa je tudi, da je v končni fazi dispozicija tudi pisna, zaradi pravno formalnih odnosov, ki bi lahko nastale zaradi ugotovitev (prekrškov) carinskih organov.