Organizacija letalskih in ladijskih prevozov

Hitro, učinkovito in zanesljivo bo vaše blago, s storitvami letalskega in ladijskega prevoza, prepeljano tudi na zelo oddaljene destinacije.

Pokazali vam bomo, kako lahko spretno izkoristite obstoječe zbirne transportne med velikimi industrijskimi centri in kako lahko kombinirate ladijske in letalske tovore ter s tem zmanjšate stroške.

Za vas smo pripravili tudi nekaj povezav in koristnih informacij, ki vam bodo pomoč pri naročanju prevozov.