INTRASTAT

Intrastat je statistika blagovne menjave med državami članicami Evropske unije (EU), pri kateri se podatki mesečno zbirajo s statističnimi obrazci neposredno od poročevalskih enot. Poročevalska enota lahko prenese izvajanje poročanja na tretjo osebo – deklaranta, to je naše podjetje. Poročanje za INTRASTAT opravljamo od vstopa naše države v Evropsko skupnost, to je od leta 2004. Na tem področju imamo bogate izkušnje. Poročamo za številna podjetja iz vse Slovenije.

Kako poteka naše sodelovanje s strankami pri poročanju za INTRASTAT?

Stranka nam pošlje fakture vseh prejemov in/ali odprem po pošti najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec skupaj s popisom faktur na našem obrazcu ali s svojim popisom – ločeno za prejeme oziroma odpreme. V primeru, da za določen mesec stranka nima nobenega prejema oziroma odpreme, nam prav tako pošlje obvestilo, ker je tudi v tem primeru potrebno poročanje in se mora oddati tako imenovano nično poročilo.

Potrebni podatki za poročanje, ki naj bi bili razvidni iz poslanih računov:​

Naše podjetje se kot deklarant obvezuje, da bomo podatke obdelali do roka, ki ga določa Carinski urad Nova Gorica, poroča se do 15. v tekočem mesecu za predhodni mesec. Stranka kot naročnik pa se obvezuje, da nam bo pravočasno, to je do dogovorjenega roka, posredovala potrebne podatke. Za sodelovanje potrebujemo od stranke pooblastilo, ki ga pripravimo mi, stranka le zagotovi potrebne podatke in ga podpiše, to pooblastilo se deponira pri CU Nova Gorica, ki je odgovoren za INTRASTAT poročanje v naši državi.