Carinsko posredovanje

Naše podjetje je imetnik dovoljenja za hišno carinjenje pri izvozu – HI št. SI00100008HI25161 in dovoljenja za hišno carinjenje pri uvozu – HU št. SI00100010HU31268.

Ob koncu leta 2010 smo pridobili tudi za naše podjetje zelo pomemben status pooblaščenega gospodarskega subjekta – AEO, ki je evidentiran pod evidenčno št. SIAEOCSI001000201031112. Vsa navedena dovoljenja za naše podjetje in s tem za naše stranke predstavljajo ugodnejše pogoje pri poslovanju s carinskimi organi.

Pooblaščeni gospodarski subjekt – subjekt s statusom AEO, velja za manj tveganega, kar mu zaradi medsebojnega priznavanja zagotavlja hitrejše izvajanje carinskih postopkov v vseh državah članicah, poleg tega mu je zagotovljena prednostna obravnava.

Navedene poenostavitve in pridobljeni status AEO našega podjetja pomeni, da lahko za naše stranke izvajamo carinske postopke kadarkoli, tudi izven rednega delovnega časa; časovno neomejeno, na vseh mejnih prehodih, 24 ur na dan, tudi ob sobotah in nedeljah.

Carinsko posredovanje je zastopanje – bodisi posredno bodisi neposredno – strank v carinskih postopkih. Kot strokovno usposobljen subjekt za stranke organiziramo in izpeljemo celoten postopek izvoza oziroma uvoza blaga. Poslujemo v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije in smo člani Sekcije špediterjev pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Poleg carinskega posredovanja za stranke izvršujemo tudi poročanje za INTRASTAT.