Kratka zgodovina

Podjetje KUSS d.o.o. RIBNICA, je bilo ustanovljeno dne, 20. maja 1993, s svojim delovanjem pa je začelo dne, 2. novembra 1993. Naše podjetje ima danes 20-letno poslovno tradicijo in se je bilo v preteklosti zaradi svoje fleksibilnosti sposobno vedno znova v zelo kratkem času prilagajati novim pogojem, novim zahtevam in tudi novim izzivom, tudi ob vstopu naše države v Evropsko unijo, leta 2004, smo se kljub novim, zaostrenim pogojem in veliki izgubi posla uspeli obdržati v konkurenci in v naslednjih letih spet povečati obseg poslovanja.

Vodstvo družbe

Družbenika Anton MIHELIČ kot direktor in Duška HOČEVAR MIHELIČ kot pomočnica direktorja nastopata kot poslovodstvo družbe, oba z enakimi pooblastili. Lastno računovodstvo za podjetje se vodi na sedežu podjetja.

Zaposleni

Trenutno v Ribnici in Ljubljani zaposlujemo 5 delavcev. Glavna dejavnost podjetja se v večini vrši na Podružnici v Ljubljani, računovodstvo je na sedežu podjetja v Ribnici.

Osnovna dejavnost

Osnovna dejavnost našega podjetja je carinsko posredovanje, to nas po Standardni klasifikaciji dejavnosti SKD 2008 uvršča v podrazred 52.290, kar je opisano kot »Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti«. Ta dejavnost predstavlja 100% naših prihodkov. Carinsko posredovanje je zastopanje - bodisi posredno bodisi neposredno – strank v carinskih postopkih. Kot strokovno usposobljen subjekt za stranke organiziramo in izpeljemo celoten postopek izvoza oziroma uvoza blaga. Poslujemo v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije in smo člani Sekcije špediterjev pri Gospodarski zbornici Slovenije. Poleg carinskega posredovanja za stranke izvršujemo tudi poročanje za INTRASTAT.

Izkušnje in reference

Smo špedicija, ki je od samega začetka favorizirala poenostavljene carinske postopke. Smo imetnik dovoljenja za hišno carinjenje pri izvozu - HI št. SI00100008HI25161, nadalje dovoljenja za hišno carinjenje pri uvozu – HU št. SI00100010HU31268. Ob koncu leta 2010 smo pridobili tudi za naše podjetje zelo pomemben status pooblaščenega gospodarskega subjekta – AEO, ki je evidentiran pod evidenčno št. SIAEOCSI001000201031112. Vsa navedena dovoljenja za naše podjetje in s tem za naše stranke predstavljajo ugodnejše pogoje pri poslovanju s carinskimi organi. Pooblaščeni gospodarski subjekt – subjekt s statusom AEO, velja za manj tveganega, kar mu zaradi medsebojnega priznavanja zagotavlja hitrejše izvajanje carinskih postopkov v vseh državah članicah, poleg tega mu je zagotovljena prednostna obravnava. Navedene poenostavitve in pridobljeni status AEO našega podjetja pomeni, da lahko za naše stranke izvajamo carinske postopke kadarkoli, tudi izven rednega delovnega časa; časovno neomejeno, na vseh mejnih prehodih, 24 ur na dan, tudi ob sobotah in nedeljah.

Poslujemo s podjetji širom Slovenije in tudi Evrope; nekaj naših večjih in najpomembnejših strank: RIKO d.o.o., Ljubljana, INOTHERM, d.o.o., Dolenja vas , BUTAN PLIN d.d., Ljubljana, PIPELIFE SLOVENIJA, d.o.o., Trzin, HYUNDAI AVTO TRADE d.o.o., Ljubljana, J.U.A. FRISCHEIS d.o.o., Ljubljana, EMPOR d.o.o., Ljubljana, RIKO RIBNICA d.o.o., Ribnica, FACKELMANN d.o.o.; Kamnik, MELAMIN d.d., Kočevje, INTERSOCKS d.o.o., Kočevje, GOZDARSTVO GRČA d.d., GOZDNO GOSPODARSTVO Novo mesto, d.d., Novo mesto, INLES d.d., Ribnica, RIKO HIŠE d.o.o., Ljubljana, FRAGMAT IZOLIRKA d.o.o. SODRAŽICA, FRAGMAT TIM d.o.o., Laško, DEMIT d.o.o., Laško, TOSAMA d.d., Domžale, SVILANIT d.d., Kamnik, SVILANIT SVILA d.o.o., in številne druge.

Vizija družbe

V minulih letih smo predvsem v prvem obdobju po prehodu v EU utrdili položaj med konkurenco v Ljubljani, pomemben prispevek k temu so pomenili tudi lastni poslovni prostori tako v Ljubljani kot tudi v Ribnici.

Smo majhno podjetje, vendar se je naša majhnost v preteklosti vedno odražala bolj kot prednost in ne kot pomanjkljivost, saj smo glede na to zelo transparentni in fleksibilni. Nenehno in intenzivno delamo tudi na pridobivanju novih strank, ki jih, tako kot tudi naše stalne stranke, vedno znova prepričamo s kvaliteto in strokovnostjo naših storitev.