Slovar pojmov

ADR – evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga
AWB (Air Waybill) – letalski tovorni list
AS (Alongside) – ladijska stran, tovor mora biti pod temi pogoji dostavljen pod ladijski bok, kjer je pripravljen za dvig na ladjo
BAF (Bunker Adjustment Factor) – dodatek k voznini zaradi spremembe v ceni goriva
B/L (Bill of Lading) – ladijska nakladnica je prevozna pogodba med naročnikom prevoza in ladjarjem, ladjar jo izda kot dokazilo o prevzemu tovora na ladjo, prejemnik jo mora predložiti, če želi prevzeti tovor v namembni luki
Booking – rezervacija tovornega prostora na prevoznem sredstvu
Breakbulk Cargo – kosovni tovor (paletiziran tovor, tovor v zabojih,…)
Bruto teža (Gross Weight) – skupna teža pošiljke, vključno s težo embalaže in zabojnika
Bulk Cargo – razsuti / sipki tovor
CAF (Currency Adjustment Factor) – dodatek k voznini zaradi spremembe valutnih razmerij, običajno v odstotkih glede na znesek voznine
Certificate of Origin – izjava o poreklu blaga
Chassis – priklopnik za prevoz zabojnikov
CMR – mednarodna konvencija o prevozu tovora po cesti / tovorni list v cestnem transportu
Collect Freight – voznina plačana na destinaciji
Consignee – prejemnik tovora
Consigment – tovorna pošiljka
Consignor – pošiljatelj tovora
Container – kontejner oz. zabojnik
Customs Broker – carinski posrednik, ki ureja carinske formalnosti
Declaration of Compliance – izjava o skladnosti blaga
Demurrage – strošek stojnine, ki nastane zaradi zadrževanja zabojnika pri nakladu oz. razkladu blaga po preteku prostega roka, ki ga določi posamezen ladjar
Delivery order – sprostitev pošiljke s strani ladijskega agenta
Door to door service – odprema od vrat – do vrat
Endorsement – indosiranje, npr. pri ladijski nakladnici se z indosamentom prenese lastništvo tovora na drugo osebo
ETA (Estimated Time of Arrival) – predviden čas prihoda ladje v luko
ETD (Estimated Time of Departure) – predviden čas odhoda ladje iz luke
FCL (Full Container Load) – v celoti napolnjen zabojnik
Flat Rack – zabojnik brez bočnih stranic, možnost naklada tovora iz strani in z vrha
GRI (General Rate Increase) – splošno povišanje voznine
GMT (Greenwich Mean Time) – čas po Greenwichu
HM (Hazardous Material) – nevaren tovor
Incoterms – trgovinske klavzule
IMO (International Maritime Organization) – mednarodna pomorska organizacija, ki se ukvarja z varnostjo v pomorstvu, klasificira vrste nevarnega tovora
JIT (Just in Time) – načelo proizvodnje z minimalnimi zalogami surovin, surovine se dobavlja za direktno proizvodnjo
Kabotaža – prevoz tovora znotraj ene države s strani prevoznega sredstva, ki je v lasti druge države
L/C (Letter of Credit) – bančni akreditiv
LCL (Less than Container Load) – zabojnik z zbirnim tovorom
LOI (Letter of Indemnity) – garantno pismo
MAFI trailers – RO RO ladijske prikolice, ki so zelo nizke na majhnih kolesih, vlečejo jih posebni vlačilci
M/V (Motor Vessel) – motorna ladja
Neto teža (Nett Weight) – čista teža blaga brez embalaže
NVOCC (Non–Vessel Operating Common Carrier) – podjetje (špediter), ki ne razpolaga s svojimi ladjami in sklepa prevozne pogodbe z ladjarjem za tretje osebe in jim izda špeditersko oz. hišno nakladnico (House B/L)
Perishable goods – hitro pokvarljivo blago
POD (Port of Discharge) – luka izkrcanja
POL (Port of Loading) – luka vkrcanja
Prepaid freight – voznina plačana v luki vkrcaja.
Reefer – zabojnik ali prikolica hladilnik
RO – RO (Roll on – Roll off) – ladje za prevoz tovora na kolesih (avtomobili, tovornjaki, ladijske prikolice ali MAFI trailers ipd.)
Shipment – pošiljka
Shipper – pošiljatelj tovora
Tara – teža embalaže
TEU (Twenty Foot Equivalent Unit) – enota enaka dvajsetim čevljem (6,1m), določanje 20′ zabojnikov
THC (Terminal Handling Charge) – stroški manipulacij v luki
Tovor – pošiljka, ki je namenjena transportu
Transshipment – pretovorna luka
VOY (Voyage) – potovanje